Muzyczna młodzież Europy z Erasmusem+


Muzyka łagodzi obyczaje i łączy narody! Dzięki programowi Erasmus+ i wspólnej inicjatywie szkół muzycznych z Polski, Węgier i Bułgarii młodzi muzycy mają niecodzienną szansę wspólnego poznawania kultur tych krajów, obcując na żywo z najprawdziwszą twórczością ludową kształtowaną przez wieki w Europie środkowo-wschodniej. To właśnie folklor stał się punktem stycznym działań edukacyjnych warsztatów, prób, koncertów, dzięki którym młodzież doskonali swoje umiejętności zawodowe w zakresie gry na instrumencie i śpiewu, co jest bezcenną wartością w ich przyszłej karierze i na rynku pracy. Podczas zagranicznych mobilności na Węgrzech i w Bułgarii mieli oni też możliwość podszkolenia swoich kompetencji językowych i tanecznych,uzupełnić wiedzę o historii i obyczajach krajów partnerskich. We wrześniu 2018 w amfiteatrze nadmorskim w Burgas owiani letnią bryzą znad Morza Czarnego młodzi muzycy udowodnili, że muzyka to uniwersalny język łączący magiczną więzią ludzi różnych kultur i nacji.