Muzyka łączy narody i łagodzi obyczaje.


Zdjęcie przedstawia wspólny taniec wszystkich partnerów projektu podczas spotkania w Pacanowie. Muzyka
z pewnością jest tą dziedziną kultury, która najłatwiej pokonuje granice, zaciera różnice i buduje wspólnotę  między narodami. Głównym celem projektu jest organizacja zajęć pozalekcyjnych fotograficznych, ekologicznych, teatralnych, ICT i robotyki służąca wzrostowi zainteresowań i motywacji uczniów, aby
w rezultacie nie porzucali szkoły przed jej ukończeniem. Działania te  mają dać  odpowiedź na pytanie jak wzbudzić pasję u młodego człowieka i zbudować jego poczucie wartości i wiary w swoje możliwości. Wymieniamy doświadczenia w tym obszarze oraz w  innych działaniach edukacyjnych realizowanych w partnerskich szkołach. Uczestnicy spotkań mają niepowtarzalną okazję poszerzyć swoją wiedzę na temat europejskiego dziedzictwa kulturowego, współpracować w międzynarodowej grupie, poszerzać swoje kompetencje językowe oraz promować i wyrażać europejską tożsamość.