My value is your value


“Moja wartość jest Twoją wartością” – cykl działań projektowych mających na celu wspieranie edukacji wartości aby pomóc uczniom w kształtowaniu ich własnych systemów wartości. Uświadomienie uczniom moralnych wartości Unii Europejskiej: tolerancja, różnorodność, równość, wolność, miłość, sprawiedliwość, szacunek, wierność, pokój, gościnność; Wzmocnienie świadomości kulturowej uczniów. Promowanie wartości na wielu płaszczyznach.