Myśl globalnie, działaj lokalnie.


Troska o środowisko naturalne, wartości ekologiczne oraz europejskie, jak również umacnianie więzi między 4 europejskimi regionami- to główne idee przyświecające dwuletnim działaniom szkól z Polski, Słowacji, Grecji i Włoch. W działania włączani byli wszyscy uczniowie oraz ich nauczyciele i rodziny, aby szerzyć i umacniać ich efekty. Projekt uzyskał miano “Dobrej Praktyki”. Przyjaźń między szkołami trwa i zaowocowała tworzeniem kolejnego projektu. Trzymamy kciuki!