Na kolanach przed dziedzictwem ;)


Tak dogłębne zwiedzanie kościołów będących pod opieką naszej organizacji partnerskiej z Anglii nie byłoby możliwe, gdyby nie zaangażowani wolontariusze, którzy znają obiekty dziedzictwa, którymi się opiekują od podszewki.

W ramach projektu “Wolontariat na rzecz dziedzictwa” mogliśmy uczyć się najlepszych praktyk w tym zakresie od naszej organizacji partnerskiej “The Churches Conservation Trust”, było to niezwykle inspirujące i rozwijające doświadczenie. Wisieńką na torcie były spotkania z samymi wolontariuszami i poznanie ich motywacji i podejścia do wolontariatu. Widać było ich szczere przywiązanie i poczucie odpowiedzialności za dziedzictwo o które się troszczą.

Na zdjęciu wolontariusz angielski pokazuje naszej wolontariuszce ukryte malowidła na chrzcielnicy, które odkrył po latach spędzonych na wolontariacie w tym kościele. Sami zobaczylibyśmy tylko tradycyjną historię tego miejsca dzięki niemu mogliśmy przez chwilę spojrzeć na to miejsce jego oczami i odkryć jego wyjątkowość.