“Na naukę, nigdy nie jest za późno”


Podczas realizacji europejskiego projektu „Mały Europejczyk, czyli przedszkolaki w Europie- dziecko aktywnym uczestnikiem życia kulturowego”,dzieci poznawały kulturę różnych krajów europejskich. Projekt umożliwiał nauczycielom w różnym wieku rozwinięcie swoich umiejętności językowych. Dzięki projektowi wyjechałam do szkoły językowej w  Londynie.  W relacjach na żywo używałam nowo poznanych słów w języku angielskim, by dzieci mogły próbować swoich umiejętności językowych.