Nadmierna eksploatacja zasobów w Polsce


Podczas krótkoterminowej wymiany grup uczniów we włoskiej Aversie, 10 lutego odbyło się seminarium “Nadmierna eksploatacja zasobów w krajach partnerskich”, podczas  którego nasi uczniowie opowiadali między innymi o skutkach nadmiernej eksploatacji w Polsce. Na zdjęciu uczniowie opowiadają o planowanej budowie obwodnicy niedaleko Gryfic oraz o zagrożeniach zmniejszenia bioróżnorodności z nią związanych.