Nasz dwutygodniowy pobyt na “zielonej wyspie” z Erasmusem+


Pobyt w Irlandii przyniósł uczniom wiele korzyści, m.in. doskonalenie komunikacji w jęz. angielskim oraz poszerzenie praktycznych umiejętności zawodowych. Uczestnicy projektu zastosowali praktyczne umiejętności zawodowe w rzeczywistych realiach irlandzkiego rynku pracy, poznali nowoczesne technologie, materiały i aparaturę stosowaną w irlandzkich firmach fryzjerskich i mechaniki samochodowej oraz zwiększyli szanse na znalezienie zatrudnienia w kraju i za granicą. Młodzież podniosła motywację do kształcenia się w wybranym zawodzie, nauki jęz. angielskiego oraz rozwinęła kompetencje kluczowe, w tym  postawy przedsiębiorcze. Uczniowie byli zakwaterowani w domach irlandzkich rodzin, dzięki czemu mogli lepiej poznać codzienne życie mieszkańców Irlandii oraz kulturę i obyczaje panujące w  kraju.  Wyjazd stał się dla uczniów niezapomnianym przeżyciem. Pokazał młodzieży zupełnie nowe horyzonty oraz przyniósł efekty w postaci rozwoju osobistego i zawodowego.