Nasz pierwszy pobyt na Job Shadowing w Niemczech


                        Nauczyciele przedmiotów zawodowych fryzjerskich i budowlanych uczestniczyli w szkoleniach typu Job Shadowing. Kadra poznała organizację kształcenia dualnego w niemieckich placówkach, wyposażenie, programy nauczania, sposoby przygotowywania uczniów do egzaminów zawodowych i metody kształcenia uczniów z innych krajów. Nauczyciele wymienili doświadczenia z niemieckimi wykładowcami. Podczas programu kulturowego kadra zwiedziła Drezno i Lipsk. Nauczyciele poszerzyli  znajomość języka niemieckiego.