Nasza przygoda z Erasmus+


Wędrówka po europejskich przedsiębiorstwach; wspólne tworzenie piosenki projektowej; rozwinięcie kompetencji uczniów w zakresie komunikacji w języku angielskim; zdobyta wiedza przez uczniów i nauczycieli w stosowaniu nowoczesnych TIK; zwiększona świadomość kulturowa oraz ogromny rozwój osobisty uczestników projektu, dla których ten Erasmus+ był wspaniałym i niezapomnianym doświadczeniem  i  który wywarł ogromny wpływ na dalsze – odważne wybory edukacyjne uczestników projektu.