Nasza szkoła – Zespół Szkół Nr 1 w Starej Wsi


Na pierwszym Transnational meeting, które miało miejsce w szkole Vlad Tepes w miejscowości Vulcana-Bai w Rumunii przybliżyłam partnerom projektu Erasmus + Healthy Herbs Outlook naszą szkołę. Jesteśmy dumni z budynku nowej części szkoły, z sal lekcyjnych w których odbywają się zajęcia oraz z ich wyposażenia. Również obiekty sportowe znajdujące się wokół szkoły są dla uczniów bardzo ważne. Koordynatorzy byli zaskoczeni tym, pięknym obiektem w tak małej miejscowości.