Nasza wycieczka do Warszawy.


Wycieczka grupy projektowej Co2Co do stolicy związana była z III etapem realizacji projektu, czyli konfliktami zbrojnymi i wojnami w XX i XXI wieku. Odwiedziliśmy Muzeum Więzienia Pawiak, Zamek Królewski, Stare Miasto, II Liceum Ogólnokształcące im.Stefana Batorego w Warszawie, gdzie uczęszczali bohaterowie “Kamieni na szaniec”, Mauzoleum Walki i Męczeństwa przy Alei Szucha oraz dla równowagi gmach Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej, restaurację Literatka i stadion Narodowy.