Nasze działania – aktywnie i kreatywnie


Projekt  “Jeden cel – wspólna Europa” kierowany był do nauczycieli języka angielskiego i przedmiotów zawodowych, którzy odbywali kursy języka angielskiego w Londynie. Zdjęcie przedstawia nasze zajęcia w szkołach językowych, a także zajęcia popołudniowe  – czyli zwiedzanie Londynu i najbliższych okolic na własną rękę. Poprzez realizację tego projektu chcemy podnieść kompetencje językowe naszej kadry nauczycielskiej, ale przede wszystkim chcemy nawiązać nowe znajomości poprzez które rozwiniemy współpracę z zagranicznymi szkołami. Dzięki niej wzmocnimy wymiar europejski naszej placówki, a uczniowie naszej szkoły staną się bardziej  wrażliwi na różnorodność językową, kulturową i społeczną.  Współpraca międzyszkolna pozwoli uczniom nawiązać nowe znajomości i udoskonalić język.