Nasze działania- aktywnie i kreatywnie


“Jeden cel -wspólna Europa” – poprzez realizację tego projektu chcemy podnieść kompetencje językowe naszej kadry nauczycielskiej, ale przede wszystkim chcemy nawiązać nowe znajomości poprzez które rozwiniemy współpracę z zagranicznymi szkołami. Dzięki niej wzmocnimy wymiar europejski naszej placówki, a uczniowie naszej szkoły staną się bardziej  wrażliwi na różnorodność językową, kulturową i społeczną.  Współpraca międzyszkolna pozwoli uczniom nawiązać nowe znajomości i udoskonalić język.