Nasze Dziedzictwo


Zdjęcie przedstawia uczestników projektu “Heritage of Us” podczas międzynarodowego spotkania w Salihli, Turcji.  Uczniowie wykonują jedno z zadań projektowych: układanie puzzli, które po ułożeniu przedstawiają elementy dziedzictwa  narodowego wszystkich państw biorących udział w projekcie.  Zadanie to miało na celu promowanie dziedzictwa kulturowego krajów partnerskich, ich tradycji i zwyczajów. Zdjęcie zostało wykonane za pomocą drona. Projekt ” Heritage of Us” zwiększył motywację uczniów do nauki, umożliwił im rozwijanie zainteresowań, poznanie nowych narzędzi cyfrowych oraz uczenie się przez działanie i zabawę. Sprawił, że nasi uczniowie są otwarci i tolerancyjni w kontaktach z dziećmi i młodzieżą z innych europejskich krajów