Nasze okno na świat


Uczniowie Zespołu Szkół w Jaroszowicach biorą udział w projekcie Ponadnarodowa Mobilność Uczniów- Moja szkoła, moje miasto, mój kraj, współpracując ze szkołą partnerską w Hiszpanii.

Dla wielu uczniów wyjazd do Granady był pierwszym w życiu wyjazdem zagranicę i zetknięciem się z inną kulturą, tradycją, zwyczajami. Pobyt w Hiszpanii sprawił, że uczniowie stali się bardziej otwarci na nowe wyzwania oraz poznawanie świata. Uczył ich tolerancji na wielokulturowość jaką mogli zaobserwować w mieście szkoły partnerskiej. Uczniowie podkreślali, że to był wyjazd ich życia, podczas którego mogli  zwiedzić zabytki Granady i okolic, posmakować nowych potraw oraz poznać wielu nowych przyjaciół. Doświadczenia z wyjazdu pomogą im podejmować nowe wyzwania w ich życiu.

Można śmiało powiedzieć, że udział w projekcie stał się dla nich oknem na świat.