Nauczyciele, którzy szukają i znajdują możliwości dokształcania się, to nauczyciele bardziej efektywni


Realizacja projektu wpływa nie tylko na kadrę szkolną, ale także na szkołę jako instytucję wykorzystującą w swej pracy z uczniami najnowsze narzędzia, metody dydaktyczne oraz organizacyjne stwarzając obraz szkoły rozwijającej się i otwartej na świat. Zaangażowanie kadry szkolnej w europejski rozwój placówki w dłuższej perspektywie wpłynie na poszerzenie działalności szkoły w tym zakresie, a także i przede wszystkim daje szanse  na lepszy rozwój i start w dorosłe życie uczniom niepełnosprawnym.