Nauczyciele przyszłości


Nasza Szkoła rozpoczęła 2015 roku współpracę z 14th Primary school of Acharnes z Grecji, która zaowocowała wspólną realizacją projektu „Nauczyciele przyszłości”. Projekt zakładał przygotowanie językowo-kulturowe, wizytę przygotowawczą oraz szkolenia połączone z wymianą doświadczeń dla 8-osobowej grupy nauczycieli. Dzięki czemu nastąpił wzrost kompetencji zawodowych nauczycieli, pojawiły się  nowe pomysły do w pracy z dziećmi młodszymi oraz dla całej społeczności szkolnej .