Nauczyciele XIII LO w Krakowie obserwują pracę szwedzkich szkół


Rozwój i uczenie się to  proces, który wiąże się ze zmianą. Pozytywne  zmiany nie zachodzą jednak szybko i wymagają ciągłego wysiłku, przede wszystkim zmiany  mentalnej, zmiany sposobu myślenia o edukacji. Działając systematycznie , rozwijając się, można zrealizować nawet najtrudniejsze zadania.  
Zagraniczna mobilność edukacyjna stwarza właśnie takie możliwości rozwoju. Pozwala zrozumieć funkcjonowanie szkoły nie tylko w kontekście lokalnym, ale i globalnym.​