Nauczyciele Zespołu Szkół w Sosnowcu ZDZ w Katowicach w Toskanii


W dniach 15-19 lutego 2016 grupa 18 nauczycieli Zespołu Szkół w Sosnowcu ZDZ w Katowicach uczestniczyła w kursie doskonalenia zawodowego w Pietrasancie w Toskanii. Kurs obejmował zajęcia teoretyczne związane z wprowadzaniem elementów kulturowych w czasie zajęć lekcyjnych i dodatkowych oraz cześć praktyczną, podczas której uczestnicy poznali technikę wytwarzania ceramiki, mozaiki weneckiej i tworzenia figur metodą „carta pesta”.