Nauczyciele Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Goniądzu kształcą się za granicą


W dniach 23.01.-3.02.2017 r. dziesięciu nauczycieli uczestniczyło w mobilności job-shadowing w Pradze. Wizyta ta była okazją do wymiany doświadczeń, co umożliwiło porównanie zakresu tematycznego zajęć, systemu oceniania czy podejścia pedagogicznego w świetle aktualnych wyzwań. Nauczyciele wzbogacili swój warsztat pracy, poszerzyli kompetencje zawodowe, a także doświadczyli, jak ważne jest poznawanie języka i kultury w wymiarze europejskim.