Nauki nigdy dosyć


Zdjęcie wykonano podczas mobilności we Włoszech. Głównym tematem projektu jest prewencja przemocy (występującej pod różnymi postaciami od mowy nienawiści aż do przemocy fizycznej) w różnych środowiskach i krajach. Trenerzy wymieniali się doświadczeniami i testowali własne  materiały dydaktyczne, ale też uczyli się nowych metod pracy- jak korzystanie w edukacji dorosłych z nowoczesnych technologii, choć nie to było głównym celem projektu. Erasmus+ daje możlwiość holistycznej nauki.