Nawet Covid-19 nie powstrzyma Erasmusa!


Fotografia powstała na Malcie podczas staży.
Projekt polegał na odbyciu 4-tygodniowych staży przez 24 uczniów Technikum kształcących się w zawodach technik informatyk, technik budownictwa, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik hotelarstwa oraz 3 uczniów Branżowej Szkoły 1 st, wchodzących w skład ZSP w Chojnie,
5-dniowych  szkoleń nauczycieli przedmiotów zawodowych gastronomicznych i hotelarskich oraz prowadzenie dwóch 3-dniowych szkoleń przez przedsiębiorców zagranicznych z branż gastronomicznej i hotelarskiej. Staże i szkolenie odbyły się w Anglii, na Węgrzech i Malcie. Celem projektu był wzrost kompetencji językowych jego uczestników, kształtowanie tożsamości europejskiej, rozwijanie kompetencji wielokulturowych i postaw tolerancji oraz zapoznanie się uczniów i nauczycieli, którzy nie uczestniczyli w mobilnościach zagranicznych, z wymaganiami obowiązującymi na europejskim rynku pracy.