Niby różni – ale tacy sami


Kolaż wykonany ze zdjęć zrobionych podczas zajęć integracyjnych “Narysuj siebie”.

Nasz projekt to inicjatywa i pomysł młodzieży działającej w Redakcji Szkolnej Gazety Elektrowstrząs. Postawiliśmy na rolę mediów w kształtowaniu młodych ludzi. Połączyliśmy odkrywanie wspólnej przeszłości i dziedzictwa narodowego z umiejętnością tworzenia mediów. Na miejsce realizacji głównych działań wybraliśmy Równe – partnerskie miasto Powiatu Radomszczańskiego. Głównym celem naszego projektu było poszukiwanie śladów kultury polskiej na Ukrainie, odkrywanie wspólnej przeszłości oraz wydanie gazety polsko – ukraińskiej, jako dokumentu potwierdzającego przenikanie się obu kultur, budowanie tolerancji i wzajemnego szacunku, obalanie stereotypów. Uczestniczyliśmy w warsztatach dziennikarskich podczas których dowiedzieliśmy się jak tworzyć różne formy publicystyczne oraz jak powstaje gazeta. Stworzyliśmy wspólnie okolicznościowe pismo młodzieżowe, na łamach którego opublikowaliśmy artykuły naszego autorstwa