Nie chcemy żyć na śmieciach!


Zdjęcie przedstawia  lekcję w muzeum w Lizbonie, gdzie znajdowała się wystawa fotograficzna pt. “Życie pośród tego, co pozostało”. Była to dla nas wzruszająca lekcja pokazująca zagrożenia płynące z niesegregowania śmieci.  Dzięki realizowanemu  proekologicznemu projektowi wprowadziliśmy zmiany w  szkole i domach.  Walczyliśmy ze złymi przyzwyczajeniami. Podczas roboczych spotkań z europejskimi partnerami dzieliliśmy się dobrymi praktykami. Nasze wizyty robocze pomogły stwierdzić, jak poszczególne kraje dbają o środowisko naturalne, jak segregują śmieci, jaki mają system ich przetwarzania i zmniejszania negatywnego wpływu ludzi na otaczające środowisko. W naszej szkole dokonaliśmy dokładnej analizy ilości śmieci posegregowanych i zmieszanych. Zrobiliśmy  rachunek ekonomiczny i  podjęliśmy decyzję o pełnej segregacji śmieci w naszej placówce. Jest to  wymierny sukces projektu. Możemy z dumą powiedzieć, że uczniowie naszej szkoły zrobili pierwszy proekologiczny krok!