Nie dajemy się Covid-19, działamy dalej i pomagamy potrzebującym!


Projekt ,,Od wolontariusza do pracownika” realizowany przez Klub Sportowy Beniaminek 03 wpisuje się w założenia Europejskiego Korpusu Solidarności takie jak szacunek do drugiego człowieka czy chęć niesienia pomocy wszystkim, bez względu na jego wygląd, pochodzenie czy wyznanie. W dobie Covid-19 osoby biorące udział w projekcie ale i inne osoby zaangażowane w działalność Klubu postanowiły pomagać, więc ,,uzbrojeni” w podstawowe środki ochrony indywidualnej ruszyliśmy z pomocą potrzebującym, w tym osobom starszym, którzy znajdują się w największej grupie ryzyka zarażeniem koronawirusem.