Nie ma działania bez integrowania


Zdjęcie wykonane podczas zajęć integracyjnych (działania główne projektu w dniu 26.09.2021r.) w Zamościu.

Zdjęcie wykonane podczas zajęć integracyjnych w czasie działań głównych projektu “Kamera…Akcja” w Zamościu