Nie tylko szkolenie


Program Erasmus + otwiera możliwość udziału w zagranicznych kursach/szkoleniach, które pozwalalają na zdobycie ogromnej wiedzy tematycznej, ale także na poznanie innych krajów oraz interesujących i inspirujących osób. Udział w zagranicznej mobiloności budzi w nas chęć doskonalenia własnych umiejętności, radość i ciekawość, tak potrzebną  w codziennej pracy z pasją i tak chętnie przekazywaną naszym małym podopiecznym.