NIEMOŻLIWE STAŁO SIĘ MOŻLIWYM


“Niemożliwe stało się możliwym” – taki napis na muralu wykonanym przez uczestników projektu podczas końcowej wizyty w Hiszpanii potwierdził ich silną motywację i radość z osiągniętych celów. Pomimo koronawirusowych “niespodzianek”,  udało nam się chronić środowisko naturalne, dbać o tożsamość kulturową, pomagać zwalczać depresję wśród młodzieży, przeciwdziałać wykluczeniu społecznemu, budować relacje interpersonalne poprzez nowe technologie. Więcej na: https://www.impossiblebecomespossible.eu/