Niestraszne nam widma, a nawet hiperwidma, kiedy pracujemy razem


Zdjęcie przedstawia międzynarodową grupę uczniów – z Polski, Finlandii, Francji, Grecji, Islandii i Malty – w czasie rejestracji widm fal elektromagnetycznych odbitych od różnych przedmiotów za pomocą kamery hiperspektralnej, rejestrującej, poza światłem widzialnym, także podczerwień i ultrafiolet. Pomiary zostały przeprowadzone w kilkuosobowych grupach uczniów z różnych krajów podczas spotkania projektowego w Haapaveden lukio w Haapavesi w Finlandii. Podczas zajęć uczniowie uczyli się obsługiwać kamerę hiperspektralną, analizować otrzymane widma i na tej podstawie określać skład chemiczny badanych przedmiotów, a także odróżniać przedmioty podrobione od autentycznych. Pracując w międzynarodowych grupach uczyli się też współpracy w języku angielskim z osobami z różnych kręgów kulturowych i obszarów językowych.