Nieulotne chwile


Realizacja praktyk zawodowych w Portugalii była dla uczniów nie tylko szansą na doskonalenie swoich umiejętności zawodowych, ale również szansą na wzmocnienie łączących ich relacji. Wspólne chwile, ważne rozmowy. PRZYJAŹŃ, RADOŚĆ, MŁODOŚĆ. To coś nieulotnego, do czego z pewnością wracać będą w dorosłym życiu.