Niuanse życia na scenie teatralnej


W ramach pracy nad projektem „CELL – Cooperative Europe Looking for Learning” uczniowie ze szkół partnerskich z Polski, Hiszpanii i Słowenii wystąpili na scenie Białołęckiego Ośrodka Kultury w sztuce teatralnej pt. „The New Girl”. Przedstawienie opowiada o tolerancji wobec innych kultur, procesie adaptacji głównej bohaterki w nowej szkole, akceptacji siebie, jak również współpracy, która odgrywa fundamentalną rolę w budowaniu relacji z innymi oraz przezwyciężaniu trudności. Dzieło zostało wystawione w międzynarodowym składzie, podkreśla rolę europejskiego wymiaru edukacji i wykształca poczucie odpowiedzialności za powierzone każdej jednostce zadania. Wielokrotne próby uczyły cierpliwości i uważnego słuchania, koncentracji na tym, co dzieje się na scenie. Uczestnictwo w spektaklu było wizualną i słuchową przygodą, która pobudziła do aktywności i wzruszyła serca uczestników projektu oraz jego sympatyków.