Nocera- Włochy


Tematyką tego podprojektu były muzea. Tak jak w poprzednich podprojektach i tym razem uczniowie zajęli się porównywaniem polskich  muzeów  z muzeami we Włoszech, Hiszpanii i Niemiec.