Norweskie inspiracje


W ramach projektu  “Wymiana doświadczeń źródłem rozwoju” zrealizowano szkolenie  typu job shadowing  5 przedstawicieli rady pedagogicznej SOSW nr 6 w Łodzi w norweskiej szkole średniej Greåker videregående skole, która w ramach edukacji włączającej kształci również uczniów  z dysfunkcjami wzroku. Wizyta odbyła się w okresie 25-29 marca 2019.