“Nothing Else Matters”


Głównym celem projektu, według uczestników jest zainspirowanie innych osób do podejmowania inicjatywy, otwierania się na innych, pokazanie poprzez swój planowany sukces, że osiąganie sukcesu jest możliwe, nawet mimo dzielących barier, jak język, czy odmienność kulturowa.
Dzięki projektowi zwiększyła się samoocena i pewność siebie, zwiększyła się umiejętności dialogu i rozwiązywania sytuacji spornych, dzięki projektowi uczestnicy poznali profesjonalne studio nagraniowe i mięli okazję popracować w nim pod okiem profesjonalistów, co pozwoliło im rozwinąć swoje muzyczne pasje w przyszłości.
Rezultatem ilościowym jest wydanie nośnika z nagranym polsko-litewskim-ukraińskim utworem promującym współpracę młodzieży obu narodów i dodatkowymi materiałami w ilości 100 sztuk.