Nothing is too wonderful to be true – Michael Faraday


Zdjęcie przedstawia uczestników spotkania we Francji podczas doświadczeń nad wysokotemperaturowym nadprzewodnikiem Bi – 2223 w laboratorium S’Cool LAB na terenie Europejskiej Organizacji Badań Jądrowych CERN na granicy Szwajcarii i Francji. Podczas doświadczeń uczniowie w międzynarodowych grupach wyznaczali zależność oporu elektrycznego od temperatury dla zwykłego przewodnika i nadprzewodnika, badali wpływ pola magnetycznego na naprzewodniki i próbowali zbudować tor dla lewitującego nadprzewodzącego pociągu. Grupa na zdjęciu obserwuje lewitację nadprzewodnika w polu magnetycznym magnesu trwałego. Nasz projekt poświęcony jest przede wszystkim obserwacji zjawisk fizycznych w przyrodzie oraz wyjaśnianiu zjawisk leżących u podstaw działania urządzeń technicznych. Właściwości nadprzewodników wykorzystano do budowy superszybkich pociągów poruszających się na poduszce magnetycznej, łożysk magnetycznych oraz elektromagesów zakrzywiających tor wiązki w Wielkim Zderzaczu Hadronów w CERN.