Nowe horyzonty dla młodzieży Kołłątaja


Zespół Szkół i Placówek im Hugona Kołłątaja w Zawierciu po raz kolejny był beneficjentem programu Erasmus+.

Głównym celem projektu był rozwój zawodowy uczniów oraz wzrost ich szans na zatrudnienie i mobilność na rynku pracy.

40 uczniów kształcących się w kierunkach technik hotelarstwa, technik logistyk oraz technik żywienia i usług gastronomicznych pod troskliwą opieką mentorów nabywało oraz poszerzało umiejętności i kompetencje zawodowe podczas miesięcznych praktyk w Niemczech.

Młodzież bardzo zaangażowała się w wykonywanie zadań zawodowych, co zostało zauważone przez pracodawców i wpłynęło na wysoką ocenę końcową uczniów. Zrealizowany staż przyczynił się także do rozwoju kompetencji językowych, personalnych oraz społecznych, umożliwił zbudowanie pozytywnych relacji międzykulturowych i nawiązanie nowych kontaktów.

Do walidacji i uznania osiągnięć uczestników podczas stażu wykorzystano europejskie narzędzia, takie jak: ECVET oraz dokumenty Europass Mobilność i Europass-CV.