Nowe kultury, nowe horyzonty


W czasie wymiany grup uczniów w Finlandii w ramach projektu “W zdrowym ciele zdrowy duch” mieliśmy okazję zobaczyć miejsca, o których jedynie czytaliśmy w przewodnikach, poznać inną kulturę oraz religię. To bardzo ubogacające doświadczenie, które przybliżyło nas do naszych partnerów, pomogło zrozumieć się nawzajem i zacieśniło współpracę. Pozwoliło nam jeszcze szerzej spojrzeć na świat i otworzyć się na odmienność.