Nowe metody nauki na festiwalu projektów 2015.


Uczniowie prezentowali szkolnej społeczności techniki i metody nauki języka angielskiego, wykorzystywane przez nauczycieli na lekcjach w celu podniesienia kompetencji językowych przed sprawdzianem.