Nowe technologie w praktyce


W projekcie “Make Me a European” stawaliśmy się świadomymi użytkownikami nowych technologii, wykorzystywaliśmy je szeroko do pracy w międzynarodowych grupach. Współpraca europejska była dla nas atrakcyjnym sposobem efektywnego nauczania kompetencji kluczowych. Widoczne na zdjęciu duże zaangażowanie uczniów (spotkanie w Chorwacji) towarzyszyło nam przez dwa lata projektowe dając efekt dodatkowy w postaci przyjaźni. Dzięki projektowi więcej wiemy nie tylko o Europie ale też o TIK.