Nowoczesne metody edukacji


Kolejny dzień pobytu naszych uczniów we Włoszech, to między innymi udział w lekcjach prowadzonych metodą CLIL (Content and Language Integrated Learning) która polega na jednoczesnym przekazywaniu treści z dziedziny nauczanych przedmiotów, i elementów języka obcego.