Nowoczesne technologie na co dzień


Edukacja cyfrowa stanowi część głębokiej zmiany kulturowej i staje się niezbędnym narzędziem umożliwiającym młodym obywatelom korzystanie z danych, infrastruktury i technologii cyfrowych w sposób pewny i bezpieczny oraz aktywne uczestnictwo w rozwoju społecznym i rynku pracy. Dlatego też we współpracy z partnerami z Włoch, Grecji i Turcji  realizujemy  projekt, który powstał z myślą o dostosowaniu współczesnej edukacji do ciągłego postępu technologicznego na poziomie europejskim i światowym. Rozpoczęliśmy wirtualnie, ale mamy nadzieję, że wkrótce będziemy mogli podzielić się wiedzą i doświadczeniem technicznym podczas mobilności fizycznych!