O aktywności bez jaj


Projekt “Młodzież e-aktywna” ma na celu promowanie aktywnego udziału osób młodych w życiu demokratycznym oraz stworzenie młodym osobom przestrzeni do aktywnego udziału w kształtowaniu polityki młodzieżowej w obszarach aktywnego obywatelstwa i partycypacji w życiu społecznym. Projekt został oparty na dialogu usystematyzowanym w postaci cyklu warsztatów i spotkań z decydentami w trzech miejscowościach Kielce, Starachowice oraz Jędrzejów. W ramach projektu w 3 szkołach wdrożony zostanie szkolny budżet obywatelski. W 3 miastach odbędą się debaty z decydentami i ekspertami do spraw młodzieży, przez co zainicjowane zostaną obchody Świętokrzyskiego Tygodnia e-partycypacji. Na spotkaniach dyskusyjnych z decydentami wypracowane zostaną rekomendacje użyteczne w kształtowaniu polityki młodzieżowej oraz stanowiska do wybranych konsultacji społecznych Komisji Europejskiej dot. młodzieży.