O mały włos od Europy


Staże uczniów naszej szkoły odbywały się w dwóch miastach w Irlandii: w Mallow i Sligo. Uczniowie odbywali je zgodnie z kierunkami kształcenia: technik ekonomista,handlowiec, organizacji reklamy. Najliczniejsza grupę stanowiły fryzjerki- technik usług fryzjerskich.