Oblicza tolerancji


Tolerancja i otwartość to wartości europejskie, które  w lutym 2020 promowała wspólnie młodzież z Lubania oraz łotewskiego Daugavpils podczas wymiany młodzieżowej  zatytułowanej “Youth against intolerance”.  Podczas wspólnego tygodnia w Baworowie k. Leśnej (Dolny Śląsk) uczestnicy stworzyli autorską wystawę fotograficzną “Oblicza tolerancji”. Zdjęcie “Love is love”  jest jedną z 18 prac, które powstały podczas projektu.  Fotografie prezentują głos młodzieży w tak ważnych i niezmiennie aktualnych tematach jak tolerancja i prawa człowieka. Wystawa została pokazana w Lubaniu,  a następnie udostępniona wirtualnie także w internecie.