Obywatele Europy – mobilność do Rumunii


Co łączy uczniów z Polski, Włoch, Litwy, Rumunii, Portugalii  i Hiszpanii?

Ciągłe poszukiwanie swojej tożsamości jako ucznia, członka rodziny, przyjaciela, rówieśnika, obywatela. Projekt współpracy szkół „Odnajdywanie europejskiej tożsamości przez edukację  i międzykulturowy dialog pomiędzy obywatelami Europy” realizowany w latach 2018-2020 w ramach programu Erasmus+ pomaga znaleźć odpowiedź na to pytanie . Zabiera uczniów w podróż po Europie i jej dziedzictwie kulturowym pokazując, że dzięki nawiązaniu i podtrzymaniu dialogu międzykulturowego budujemy postawę otwartości, ciekawości,  tolerancji, motywacji, wiary we własne możliwości, kreatywności, umiejętności współpracy   i zaangażowania się w działania edukacyjne.