Od marzyciela do lidera – dwumiesięczna wymiana uczniowska w Porto.


W wymianie uczestniczyły dwie uczennice klasy pierwszej. Przygotowano plan lekcji uwzględniający lekcje zorganizowane w szkole przyjmującej oraz lekcje online w szkole macierzystej. 

Uczennice miały okazję, dzięki swoim opiekunom oraz nauczycielom i kolegom ze szkoły goszczącej poznać najważniejsze zabytki Porto i okolic, historię regionu, zwyczaje, kuchnię oraz podstawy języka portugalskiego. 

Dzięki uczestnictwu w zajęciach w szkole ale także relacjom z opiekunami, rówieśnikami i mieszkańcami Porto uczennice podniosły swoje kompetencje językowe. Dwumiesięczny pobyt w innym kulturowo środowisku przyczynił się do wzrostu ich samodzielności, umiejętności radzenia sobie w nowych sytuacjach oraz przedsiębiorczości. Zadania projektowe, które uczennice miały opracować w czasie mobilności, tzn. prowadzenie bloga, multimedialny przewodnik, prezentacje, rozwinęły ich kompetencje IT, kreatywność, znajomość lokalnych tradycji, historii, dorobku kulturowego.