Od marzyciela do lidera – krótki program szkoleniowy w Porto


Spotkanie odbyło się szkole CINDOR Gondomar niedaleko Porto. Ponieważ Porto słynie, między innymi, z wyrabianej ręcznie biżuterii zwanej Filigree, ale również dlatego, że szkoła kształci przyszłych złotników pokazano nam przykładowe warsztaty, wyroby oraz metody pracy nad tymi wyrobami. Wzięliśmy udział w sesjach szkoleniowych: na temat wzmocnienia aktywnej postawy obywatelskiej poprzez projekt multidyscyplinarny, na temat narzędzi cyfrowych i aplikacji wykorzystywanych w edukacji formalnej i pozaformalnej, wykorzystania mediów społecznościowych do rozwoju umiejętności współpracy oraz dru, na temat kreatywności i metod nauki wykorzystywanych w edukacji pozaformalnej z praktycznymi ćwiczeniami oraz w sesji na temat graficznego projektowania komunikacji w kreatywnym przedsiębiorstwie. Ponadto uczestniczyliśmy w warsztatach na temat Gender i włączenia społecznego w rzeczywistości szkolnej.