Od prelekcji do pokazu zdobytych umiejętności – oto nasz projekt!


Uczniowie biorący udział w projekcie przeszli bardzo długo i krętą drogę.

Przed wyjazdem: prelekcje na temat projektu, rekrutacja, spotkanie z z uczniami i rodzicami (dwukrotnie), przygotowanie językowe i kulturalno-pedagogiczne, opracowywanie CV, konsultacje z partnerem (Skype).

Pobyt w kraju partnera: staże, bogaty program kulturowy, dodatkowe szkolenia, zdobycie certyfikatów.

Po powrocie: pokaz umiejętności, organizacja dnia europejskiego, upowszechnianie projektu.