Odkrywam Europę, jestem Europejczykiem!


Bogate dziedzictwo kulturowe Europy to most łączący nas i naszych partnerów w projekcie  ‘Finding European Identity through Education  and Intercultural Dialogue between European Citizens’. Podczas warsztatów komputerowo-plastycznych zorganizowanych przez włoskiego partnera Istituto Comprensivo Statale ‘G.Galilei’, drużyny z Polski, Litwy, Włoch, Rumunii, Hiszpanii i Portugalii poszukiwały online informacji na temat epok historycznych, które w największym stopniu wpłynęły na  rozwój  naszych krajów. W ten sposób powstały prezentacje multimedialne oraz plakaty. Zespół polski posługując się językiem angielskim przedstawił cechy charakterystyczne dla epoki baroku, która również pojawiła się w innych prezentacjach naszych partnerów.  Po raz kolejny okazało się, że mamy wiele wspólnego, łatwo nawiązać nam dialog     i krok po po kroku odkrywać europejską tożsamość.